Fokken & Pups

Een labrador retriever is primair een jachthond, met het oog op dit vereiste fokken wij onze werkhonden.

Ons doel is om retrievers te fokken die de natuurlijke kwaliteiten bezitten die onmisbaar zijn voor een goede, waardevolle jachthond. Deze kwaliteiten zijn onder andere: ‘will to please’, trainbaarheid, wildvinderskwaliteiten, attent zijn en temperamentvol.

Wij fokken uitsluitend met gezonde ouderdieren die zich hebben bewezen op de praktijkjacht en/of op (inter)nationaal wedstrijdniveau. Zij worden minimaal onderzocht op: heupdysplasie, elleboogdysplasie, jaarlijks op erfelijke oogafwijkingen en op progressieve retina atrofie (PRA). Daarnaast vinden wij het belangrijk om met honden te fokken die geen gedrag vertonen met uitgesproken eliminerende fouten van erfelijke aard. Wij conformeren ons aan de FCI en de nationale reglementen bedoeld voor het fokken en welzijn van labrador retrievers.

Nestplanning (mei 2023)

FTW Go Back Skyhawk  X Peaky Wild Finders Polly Gray
(EeBB x EeBB)

Op 4 mei jl. zijn er 4 mooie pups geboren van Peaky Wild Finders Polly Gray. De reu die we daarvoor hebben gebruikt is FTW Go Back Skyhawk (Guinness) van Tom van der Linden. Deze talentvolle reu hebben wij begin vorig jaar uitvoerig meegemaakt tijdens de trainingen voor de IWT en de ITE in Engeland. Een hele constante, mooi gebouwde reu die ogenschijnlijk zonder veel moeite perfect doet wat van hem gevraagd wordt. Wij waren dan ook niet verbaast over zijn uitstekende resultaten op de veldwedstrijden afgelopen seizoen. Deze fraai gebouwde reu heeft innerlijke rust, is een natural heelworker, een echte lijnenloper, maar bovenal een uitstekende wildvinder. Overigens is zijn vader FTCH Turpingreen Bohol, winnaar van de prestigieuze IGL retriever Championships 2022.

Mooi gefokt door Korstiaan Kleijwegt en wordt getraind en voorgejaagd door Tom van der Linden.

Er zijn 2 teven en 2 reuen geboren (waarvan 1 blonde). Het heeft onze sterke voorkeur onze pups te plaatsen bij mensen die met de jachthond gaan werken. Indien u interesse heeft dan kunt u dit kenbaar maken via het contactveld.

Vachtkleur

Uit de labrador retriever rasstandaard.

“De kleuren van de Labrador Retriever zijn zwart, geel en chocolade. Elke andere kleur of een combinatie van kleuren is een diskwalificatie. Een kleine witte vlek op de borst is toegestaan, maar niet wenselijk”.  Wij fokken slechts met zwarte, gele en/of zwart geeldragende retrievers.

Codes:

BB = Zwarte labrador, geen chocolade genen
Bb = Zwarte labrador, draagt chocolade genen

Geel wordt geproduceerd door de aanwezigheid van een recessief epistatisch gen dat de zwarte of chocolade genen maskeert.

EE = Geen gele genen
Ee = Gele drager maar verschijnt ofwel zwart of chocolade
ee = Gele labrador

Dus….

EEBB = Basis zwart
EeBB = Zwart dat geel draagt
eeBB = Geel (draagt geen chocolade)

EEBB

EEBB X EEBB

EEBB

          100%

EEBB

EEBB X EeBB

EeBB

            50%                       50%

EeBB

EeBB X EeBB

EeBB

            50%                       25%                       25%

eeBB

eeBB X eeBB

eeBB

          100%

EEBB

EEBB X eeBB

eeBB

          100%

EeBB

EeBB X eeBB

eeBB

            50%                       50%